Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv projekta:1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
Project title:1. Fundamental psychological processes 2. Hereditary, environmental and psychological factors of mental health 3. Roll of digital media in socio-educational changes
Istraživač/Researcher:dr Sunčica Zdravković, Redovni profesor
(rukovodilac / project leader)
Saradnici/Collaborators:dr Dušica Filipović Durđević, Vanredni profesor
dr Bojana Dinić, Docent
dr Ivana Jakovljev, Asistent
ma Milica Popović Stijačić, Student doktorskih studija
ma Ksenija Mišić, Istraživač pripravnik
Konstantin Tomić, Student
Mina Karaman , Student
Gordana Pelengić, Student
Filip Dejanović, Student
Luka Lovrenčić , Student
Luna Radević , Student
Period:18.10.2019. - 18.11.2020.
Šifra/Code:201910071803_Bctn
Prijavljeno/Submitted:07.10.2019.
Odobreno/Approved:19.10.2019.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad