Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Relacije između osobina ličnosti i tendencije ka antisocijalnom kažnjavanju
Research title:Relations between personality traits and tendencies towards antisocial punishment
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, docent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:Luna Radević, student osnovnih akademskih studija
Period:17.05.2019. - 31.05.2020.
Šifra/Code:201905082234_ns4C
Prijavljeno/Submitted:08.05.2019.
Odobreno/Approved:19.05.2019.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad