Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:UTICAJ TRENINGA PAŽNJE I KOGNITIVNE KONTROLE NA REDUKCIJU DISFORIČNIH SIMPTOMA”
Research title:Effects of attentional and cogntive control on reduction of dysphoric symptoms
Naziv projekta:Sredinski, nasledni i psihološki činioci mentalnog zdravlja
Project title:Environmental, hereditary, and psychological factors of mental health
Istraživač/Researcher:Ljiljana Mihić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Ljiljana Mihić, vanredni profesor
dr Zdenka Novović, redovni profesor
dr Snežana Tovilović, docent
Radomir Belopavlović, doktorand
Jovana Kovač, doktorand
Period:01.04.2019. - 31.12.2019.
Šifra/Code:201903150921_mpjo
Prijavljeno/Submitted:15.03.2019.
Odobreno/Approved:18.03.2019.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad