Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Validacija srpske i mađarske adaptacije dva nova instrumenta Makijavelizma
Research title:Validation of the Serbian and Hungarian adaptation of the two new Machiavellianism instruments
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, docent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Beata Grabovac, docent
Period:01.11.2018. - 01.11.2019.
Šifra/Code:201810260923_BSQL
Prijavljeno/Submitted:26.10.2018.
Odobreno/Approved:04.11.2018.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad