Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Ispitivanje uloge iracionalnih i racionalnih uverenja u ispoljavanju akademskog distresa u situaciji ispitne anksioznosti
Research title:Examination of the role of irrational and rational beliefs in the manifestation of academic distress in the situation of test anxiety
Istraživač/Researcher:Katarina Vuković
(student)
Mentor:dr Snežana Tovilović, docent
Period:12.02.2018. - 19.06.2018.
Šifra/Code:201709261748_lJ1Y
Prijavljeno/Submitted:26.09.2017.
Odobreno/Approved:21.02.2018.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad