Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Međunarodni projekat o situacijama
Research title:The International Situations Project
Naziv projekta:Međunarodni projekat o situacijama
Project title:The International Situations Project
Istraživač/Researcher:Petar Čolović, docent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Snežana Smederevac, redovni profesor
dr Dušanka Mitrović, redovni profesor
Milan Oljača, asistent
Period:08.05.2017. - 01.01.2018.
Šifra/Code:201705061848_FQAB
Prijavljeno/Submitted:06.05.2017.
Odobreno/Approved:22.05.2017.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad