Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Uticaj grandioznog i vulnerabilnog narcizma na strategije samohendikepiranja
Research title:The impact of the grandiose and vulnerable narcissism on self-handicapping strategies
Istraživač/Researcher:Jovana Mandarić, student osnovnih studija
(student)
Mentor:dr Bojana Bodroža, asistent
Period:16.04.2017. - 31.12.2017.
Šifra/Code:201704161542_oLti
Prijavljeno/Submitted:16.04.2017.
Odobreno/Approved:09.05.2017.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad