Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Efekti „Mračne tetrade“ i negativnih životnih iskustava na antisocijalno ponašanje adolescenata
Research title:Effects of Dark Tetrad and negative life experiences on antisocial behaviors of adolescents
Naziv projekta:Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
Project title:Hereditary, environmental, and psychological factors of mental health
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, docent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:MA Lana Surla, master psiholog
MA Gordana Jandrić, master psiholog
MA Marija Karan, master psiholog
Mina Velimirović, student osnovnih studija psihologije
Martina Tot, student osnovnih studija psihologije
Marija Bojanić, student osnovnih studija psihologije
Period:20.03.2017. - 30.11.2017.
Šifra/Code:201703201755_Ehg3
Prijavljeno/Submitted:20.03.2017.
Odobreno/Approved:08.04.2017.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad