Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:FUNDAMENTALNI PSIHIČKI PROCESI
Research title:Fundamental psychological processes
Naziv projekta:FUNDAMENTALNI PSIHIČKI PROCESI
Project title:Fundamental psychological processes
Istraživač/Researcher:dr Sunčica Zdravković, redovni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Dušica Filipović Durđević, vanredni profesor
dr Bojana Dinić, docent
mr Jelena Radanović, doktorand
mr Ivana Jakovljev, doktorand
mr Nikola Samac, doktorand
mr Marko Nešković, doktorand
mr Milan Jordanov, doktorand
Marija Cmiljanović, master student
mr Radomir Belopavlović, doktorand
mr Jelena Sokić, doktorand
mr Milica Popović Stijačić, doktorand
Sara Tomović, student
Kristina Markov, student
Aleksandra Gurjanov, student
Danica Osmajić, student
Katarina Bujandrić, student
Period:12.10.2016. - 05.11.2017.
Šifra/Code:201610101138_sYfu
Prijavljeno/Submitted:10.10.2016.
Odobreno/Approved:16.10.2016.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad