Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv projekta:1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
Project title:1. Fundamental psychological processes 2. Hereditary, environmental and psychological factors of mental health (ON 179006) 3. Roll of digital media in sociao-educational changes (III 47020)
Istraživač/Researcher:dr Sunčica Zdravković
(rukovodilac / project leader)
Saradnici/Collaborators:Dušica Filipović Durđević
Bojana Dinić
Ivana Jakovljev
Jelena Radanović
Nikola Samac
Marko Nešković
Milan Jordanov
Isidora Gatarić
Filip Nenadić
Marija Cmiljanović
Radomir Belopavlović
Mia Mirecki
Katarina Jelisavčić
Miloš Tadijin
Jovana Obradović
Jovana Sokaljski
Sara Tomović
Ana Gligorijević
Milica Vidović
Emilija Drobnjaković
Period:14.10.2016. - 01.11.2016.
Šifra/Code:20151025154429_gh4
Prijavljeno/Submitted:10.10.2015.
Odobreno/Approved:16.10.2015.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad