Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv projekta:1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
Project title:1. Fundamental psychological processes 2. Hereditary, environmental and psychological factors of mental health 3. Roll of digital media in socio-educational changes
Istraživač/Researcher:dr Sunčica Zdravković, redovni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Petar Milin
dr Du?ica Filipović-Đurđević
ma Bojana Dinić
ma Ivana Jakovljev
ma Jelena Radanović
ma Nikola Samac
ma Jelena Sokić
ma Radomir Belopavlović
ma Filip Nenadić
Milan Jordanov
Marko Ne?ković
Isidora Gatarić
Nikolina Janković
Emilija Drobnjaković
Marija Cmiljanić
Milana Janković
Tomislav Ludajić
Period: -
Šifra/Code:20151015000001_k2f9
Prijavljeno/Submitted:09.02.2013.
Odobreno/Approved:16.02.2013.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad