Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Doprinos psiholoških faktora i interaktivnog online programa promeni prehrambenog ponašanja prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba
Istraživač/Researcher:dr Vesna Gavrilov-Jerković, redovni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Veljko Jovanović, docent
ma Dragan Žljević, saradnik
ma Dragana Brdarić, doktorand
Period: -
Šifra/Code:20150522110335_tyi5
Prijavljeno/Submitted:11.05.2015.
Odobreno/Approved:21.05.2015.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad