Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv projekta:1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
Project title:1. Fundamental psychological processes 2. Hereditary, environmental and psychological factors of mental health 3. Roll of digital media in socio-educational changes
Istraživač/Researcher:dr Sunčica Zdravković, redovni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Petar Milin
dr Dušica Filipović-Đurđević
dr Dušan Vejnović
mr Ivana Pu?karević
ma Bojana Dinić
ma Ivana Jakovljev
ma Jelena Radanović
ma Nikola Samac
ma Jelena Sokić
ma Žarko Milojević
ma Ivana Novakov
Radomir Belopavlović
Filip Nenadić
Isidora Gatarić
Nikolina Janković
Emilija Drobnjaković
Tomislav Ludajić
Period: -
Šifra/Code:20140319000001_t47n
Prijavljeno/Submitted:08.09.2014.
Odobreno/Approved:15.09.2014.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad