Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Blizanačka studija
Naziv projekta:Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
Project title:Hereditary, environmental, and psychological factors of mental health
Istraživač/Researcher:dr Snežana Smederevac
(samostalni istraživač / independent researcher)
Period: -
Šifra/Code:20111020000004_e1b8
Prijavljeno/Submitted:03.10.2011.
Odobreno/Approved:20.10.2011.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad