Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Uloga faktora psihološke otpornosti u uspostavljanju, održavanju i unapređenju mentalnog zdravlja
Naziv projekta:Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
Project title:Hereditary, environmental, and psychological factors of mental health
Istraživač/Researcher:dr Vesna Gavrilov-Jerković
(samostalni istraživač / independent researcher)
Period: -
Šifra/Code:20111020000002_w8t2
Prijavljeno/Submitted:08.10.2014.
Odobreno/Approved:15.10.2014.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad