Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Činioci podložnosti, nastanka i održavanja anksioznih i depresivnih simptoma/poremećaja
Naziv projekta:Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
Project title:Hereditary, environmental, and psychological factors of mental health
Istraživač/Researcher:dr Ljiljana Mihić
(samostalni istraživač / independent researcher)
Mentor:dr Zdenka Novović
Period: -
Šifra/Code:20111020000001_k0e1
Prijavljeno/Submitted:10.03.2014.
Odobreno/Approved:16.03.2014.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad