Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Etička komisija Odseka za psihologiju
Etička komisija Odseka za psihologiju je drugostepena komisija koja ocenjuje etičnost istraživanja u kojima učestvuju nastavnici, saradnici i studenti Odseka za psihologiju. Molba za odobrenje istraživanja podnosi se elektronskim putem za svako istraživanje koje podrazumeva rad sa ljudima kao ispitanicima.

Članovi Komisije
prof. dr Sunčica Zdravković, predsednik
doc. dr Mirjana Beara
doc. dr Bojana Bodroža
prof. dr Petar Čolović
Maja Jevđević Milutinović
prof. dr Ljiljana Mihić
prof. dr Dušanka Mitrović
prof. dr Dejan Pajić
prof. dr Marija Zotović-KostićCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad